Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

HỒ SƠ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Ngày 01/07/2015, Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, được là ngày có dấu mốc quan trọng đối với quy định về việc không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh trên tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định. Có thể […]