Hồ sơ xin cấp đánh giá chứng nhận và dán nhãn năng lượng

Việc thực hiện dán nhãn năng lượng vừa là hoạt động tuân thủ pháp luật vừa là một cách để doanh nghiệp quảng bá về doanh nghiệp, về sản phẩm của mình, cũng như tăng uy tín cho các cửa hàng và tạo niềm tin cho khách hàng. Vậy, Hồ sơ để xin cấp đánh […]

Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động

Người lao động đã được cấp giấy phép lao động khi bị mất,  muốn thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động sắp hết thời hạn thì có thể làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động. Hồ sơ  cấp lại giấy phép lao động cần những […]