Nội dung thủ tục xin cấp giấy phép chuyển phát nhanh

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh cần phải thực hiện thủ tục xin cấp phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ Luật Bưu Chính năm 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, Luật Minh […]

Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn du học

1. Hồ sơ cấp Giấy phép tư vấn du học bao gồm: a)     Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu; b)    Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục […]

Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn du học tại Hà Nội

Du học là tìm chỗ học bổ sung cho những ngành nghề, kiến thức hiện đại, môi trường đào tạo mà trường lớp trong nước còn thiếu hoặc yếu kém. Đặc biệt, trong tình hình chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ ở Việt Nam còn thấp (1 triệu thi nhưng chỉ có […]

Hồ sơ cấp Giấy phép tư vấn du học

Căn cứ vào Điều 11, Quyết định số 05/2013/QĐ-TTG thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học (Giấy phép tư vấn du học)bao gồm: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học (Giấy phép […]

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính

Căn cứ Luật Bưu Chính năm 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật bưu chính, Luật Minh Anh xin tư vấn thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính như sau: Trình tự thực hiện: Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối […]

Hồ sơ cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Luật Minh Anh xin tư vấn cho Quý khách hàng về danh sách hồ sơ cấp lại giấy phép bưu chính hết hạn như sau: Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu); Bản […]

Dịch vụ cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Công ty tư vấn Minh Anh cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn với những thông tin như sau: Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện cho khách hàng để xin cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn. Tư vấn các điều […]

Xin cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bưu chính bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu); Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất; Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về […]