Tư vấn giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên bị Tòa án tuyên bố là đã chết nhưng trở về

Hỏi: Khi đi làm ở trong rừng với mấy người cùng xã nhưng tôi bị lạc và không tìm được đường về. Biệt tích 6 năm liền và không có tin tức xác thực là còn sống; Vợ tôi yêu cầu Tòa tuyên bố tôi đã chết. Giờ tôi trở về nhưng vợ tôi đã […]

Quy định của pháp luật về kết hôn trái pháp luật

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều […]

Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Khi ly hôn vấn đề chia tài sản khi ly hôn là vấn đề thường xuyên xảy ra tranh chấp dẫn tới nhiều vụ án ly hôn kéo dài, gây ra nhiều […]

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Theo quy định tại TTLT số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình thì Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn được quy định như sau: “1. Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả […]