Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Công ty Minh Anh xin hướng dẫn các doanh nghiệp Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ như sau: Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; b) Bản sao kèm theo […]

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Đo đạc và bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị, phương pháp để thu nhận, xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và thông tin thuộc tính của các đối tượng địa lý ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng […]