Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ vào Điều 15, nghị định số 83/2015/NĐ-CP trình tự, thủ tục cấp, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được quy định cụ thể như sau: 1. Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong […]

Trình tự thủ tục đăng ký tổ chứ hội chợ, triển lãm thương mại

Tư vấn thủ tục đăng ký hội chơ, triển lãm thương mại Hiện nay, nền kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt đang khiến cho các doanh nghiệp phải nỗ lực rất lớn để tồn tại và phát triển, nhiều doanh nghiệp để giới thiệu sản phẩm tới khách hàng đã lựa […]

Nội dung Xin giấy phép hoạt động tư vấn du học

Dịch vụ tư vấn du học là các hoạt động: Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học nước ngoài; tổ chức tuyển sinh du học; tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, […]

Các hình thức đầu tư vốn ra nước ngoài

Tóm tắt câu hỏi: Tôi có dự định đầu tư ra nước ngoài, nhưng đang không biết các hình thức đầu tư vốn được quy định như thế nào? Trả lời: Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh […]

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ vào Điều 14, nghị định số 83/2015/NĐ-CP Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được quy định cụ thể như sau: “1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 2 […]

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ vào Luật đầu tư số 67/2014/QH13  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định cụ thể như sau: – Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; – Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là […]

Hình thức đầu tư vốn ra nước ngoài

Tóm tắt câu hỏi: Tôi có dự định đầu tư ra nước ngoài, nhưng đang không biết các hình thức đầu tư vốn được quy định như thế nào? Trả lời: Căn cứ vào Điều 4, nghị định số 83/2015/NĐ-CP thì vốn đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau: Ngoại tệ trên […]