Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Công ty Minh Anh xin hướng dẫn các doanh nghiệp Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ như sau: Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; b) Bản sao kèm theo […]