Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh

Bất kể chữ cái, từ ngữ, con số, bản vẽ hình dáng, hình ảnh, màu sắc, nhãn mác, logo hoặc sự kết hợp các yếu tố có khả năng phân biệt được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ đều được xem là một nhãn hiệu. Nhãn hiệu rất quan trọng đối […]

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp nhận thức vai trò rất quan trọng của việc sử sử dụng nhãn hiệu để phân biệt hàng hóa của họ với hàng hóa của doanh nghiệp khác, tuy nhiên không phải tất cả đều nhận thức […]