Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh

Bất kể chữ cái, từ ngữ, con số, bản vẽ hình dáng, hình ảnh, màu sắc, nhãn mác, logo hoặc sự kết hợp các yếu tố có khả năng phân biệt được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ đều được xem là một nhãn hiệu. Nhãn hiệu rất quan trọng đối […]