Hồ sơ ly hôn tại Bắc Ninh

Hỏi: Gia đình tôi ở Bắc Ninh. Mẹ tôi bị tâm thần không thể tự chủ được hành vi, bố tôi thường xuyên đánh đập mẹ tôi, nhiều lần tôi khuyên can bố tôi còn đánh cả tôi. Vậy xin hỏi luật sư, tôi có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn thay cho mẹ […]