Thủ tục đăng ký thành lập công ty

Để các tổ chức, cá nhân nắm rõ hơn về thủ tục đăng ký thành lập công ty, Công ty Minh Anh xin được hướng dẫn thủ tục thành lập công ty theo quy định của pháp luật như sau: Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh Lệ phí: 200.000 đồng Thời gian thực hiện 05 […]