Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau

Theo nguyện vọng tư vấn của một số Khách hàng, Công ty chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau cho người lao động như sau: I. Điều kiện hưởng: – Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn không phải TNLĐ, BNN hoặc […]