Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13,Nghị định 78 và 96/2015/NĐ-CP và thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp chúng tôi xin khai quát thủ tục thành lập doanh nghiệp bao gồm: Hồ sơ: – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; – Điều lệ […]