Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên mới tại Hà Nội

Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên mới tại Hà Nội: Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu có nhiều ưu điểm như: cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, linh động dễ quản lý, thủ tục thành lập […]