Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Hà Nội

TÊN DOANH NGHIỆP là hình ảnh, đồng thời là tài sản tạo nên thương hiệu công ty, giúp đối

tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác, thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển, do đó, bạn

cần chú ý khi đặt tên tránh sai phạm, nhầm lẫn, và tranh chấp phát sinh về sau.

Trước khi quyết định đặt tên nào đó cho doanh nghiệp, cần kiểm tra tên doanh nghiệp dự kiến có

trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký không?

1. Các bước thực hiện thủ tục hành chính tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế

hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sau 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh

mới.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Doanh nghiệp sẽ nhận được Thông báo của đơn vị thụ lý hồ sơ,

yêu cầu sửa đổ, bổ sung hồ sơ cho đúng với quy định của pháp luật. Sau khi hồ sơ hoàn thiện,

Doanh nghiệp tiến hành nộp lại hồ sơ.

Trong trường hợp này Doanh nghiệp sẽ phải thay đổi dấu pháp nhân cho phù hợp với nội dung

địa chỉ trụ sở chính đã thay đổi.

Sau khi hoàn tất việc thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh ngiệp phải làm thủ tục

đăng bố cáo nội dung thay đổi và gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh, đây là thủ tục bắt buộc

theo Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định.

2. Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp:

– Biên bản họp ĐHĐCĐ của công ty cổ phần/ HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở

lên;

– Nghị quyết của ĐHĐCĐ của công ty cổ phần/ HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở

lên;

– Quyết định của chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Các giấy tờ có liên quan khác./


***=======================***

CÔNG TY LUẬT MINH ANH

VP Hà Nội: Phòng 605, Tòa nhà B10B, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 6328.3468 - (024) 6326.1923
Email: info@luatminhanh.vn

VP HCM: 13C Nguyễn Văn Mai, P.8, Quận 3, Tp.HCM
Tel: 0962.036.698 - 093.883.4386
Email: info@luatminhanh.vn